سه راهی تبدیل پرسی سه راهی تبدیل پرسی
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 16×20×16 میلی متر عدد 1 12 ۱۰۴,۵۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ 0
سایز 20×16×16 میلی متر عدد 1 12 ۸۳,۸۸۰ ۸۳,۸۸۰ 0
سایز 20×16×20 میلی متر عدد 1 10 ۸۹,۵۲۰ ۸۹,۵۲۰ 0
سایز 20×20×16 میلی متر عدد 1 10 ۱۱۰,۷۸۰ ۱۱۰,۷۸۰ 0
سایز 25×16×16 میلی متر عدد 1 8 ۱۲۵,۲۸۰ ۱۲۵,۲۸۰ 0
سایز 25×16×20 میلی متر عدد 1 6 ۱۲۴,۴۶۰ ۱۲۴,۴۶۰ 0
سایز 25×16×25 میلی متر عدد 1 6 ۱۲۸,۳۶۰ ۱۲۸,۳۶۰ 0
سایز 25×20×20 میلی متر عدد 1 6 ۱۴۲,۴۱۰ ۱۴۲,۴۱۰ 0
سایز 25×20×25 میلی متر عدد 1 4 ۱۵۸,۰۶۰ ۱۵۸,۰۶۰ 0
سایز 32×16×25 میلی متر عدد 1 6 ۱۶۵,۷۶۰ ۱۶۵,۷۶۰ 0
سایز 32×16×32 میلی متر عدد 1 4 ۱۸۷,۴۵۰ ۱۸۷,۴۵۰ 0
سایز 32×20×32 میلی متر عدد 1 4 ۱۹۱,۴۶۰ ۱۹۱,۴۶۰ 0
سایز 32×25×25 میلی متر عدد 1 4 ۱۹۰,۶۸۰ ۱۹۰,۶۸۰ 0
سایز 32×25×32 میلی متر عدد 1 4 ۲۱۴,۱۱۰ ۲۱۴,۱۱۰ 0
سایز 40×20×40 میلی متر عدد 1 1 ۷۹۱,۹۹۰ ۷۹۱,۹۹۰ 0
سایز 40×25×40 میلی متر عدد 1 1 ۸۱۴,۶۴۰ ۸۱۴,۶۴۰ 0
سایز 40×32×32 میلی متر عدد 1 1 ۷۸۱,۴۴۰ ۷۸۱,۴۴۰ 0
سایز 40×32×40 میلی متر عدد 1 1 ۹۱۴,۰۰۰ ۹۱۴,۰۰۰ 0
سایز 50×25×50 میلی متر عدد 1 1 ۹۹۵,۴۲۰ ۹۹۵,۴۲۰ 0
سایز 50×32×50 میلی متر عدد 1 1 ۱,۰۳۴,۳۹۰ ۱,۰۳۴,۳۹۰ 0
سایز 50×40×50 میلی متر عدد 1 1 ۱,۱۲۵,۲۸۰ ۱,۱۲۵,۲۸۰ 0
سایز 63×25×63 میلی متر عدد 1 1 ۱,۷۷۱,۱۸۰ ۱,۷۷۱,۱۸۰ 0
سایز 63×32×63 میلی متر عدد 1 1 ۱,۸۴۷,۹۰۰ ۱,۸۴۷,۹۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی سه راهی تبدیل پرسی

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده