بوشن تبدیل پرسی بوشن تبدیل پرسی
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 20×16 میلی متر عدد 1 24 ۷۱۴,۸۰۰ ۷۱۴,۸۰۰ 0
سایز 25×16 میلی متر عدد 1 16 ۱,۰۱۳,۳۰۰ ۱,۰۱۳,۳۰۰ 0
سایز 25×20 میلی متر عدد 1 12 ۱,۱۴۵,۲۰۰ ۱,۱۴۵,۲۰۰ 0
سایز 32×20 میلی متر عدد 1 12 ۱,۱۷۵,۹۰۰ ۱,۱۷۵,۹۰۰ 0
سایز 32×25 میلی متر عدد 1 10 ۱,۴۳۷,۴۰۰ ۱,۴۳۷,۴۰۰ 0
سایز 40×25 میلی متر عدد 1 2 ۵,۷۶۵,۴۰۰ ۵,۷۶۵,۴۰۰ 0
سایز 40×32 میلی متر عدد 1 2 ۶,۲۵۴,۶۰۰ ۶,۲۵۴,۶۰۰ 0
سایز 50×32 میلی متر عدد 1 2 ۶,۷۳۴,۱۰۰ ۶,۷۳۴,۱۰۰ 0
سایز 50×40 میلی متر عدد 1 2 ۷,۴۵۷,۳۰۰ ۷,۴۵۷,۳۰۰ 0
سایز 63×40 میلی متر عدد 1 1 ۱۴,۵۱۵,۱۰۰ ۱۴,۵۱۵,۱۰۰ 0
سایز 63×50 میلی متر عدد 1 1 ۱۵,۳۹۱,۷۰۰ ۱۵,۳۹۱,۷۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی بوشن تبدیل پرسی

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده