بوشن تبدیل پرسی بوشن تبدیل پرسی
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 20×16 میلی متر عدد 1 24 ۶۴۳,۳۰۰ ۶۴۳,۳۰۰ 0
سایز 25×16 میلی متر عدد 1 16 ۹۱۲,۰۰۰ ۹۱۲,۰۰۰ 0
سایز 25×20 میلی متر عدد 1 12 ۱,۰۳۰,۷۰۰ ۱,۰۳۰,۷۰۰ 0
سایز 32×20 میلی متر عدد 1 12 ۱,۰۵۸,۳۰۰ ۱,۰۵۸,۳۰۰ 0
سایز 32×25 میلی متر عدد 1 10 ۱,۲۹۳,۶۰۰ ۱,۲۹۳,۶۰۰ 0
سایز 40×25 میلی متر عدد 1 2 ۵,۱۸۸,۹۰۰ ۵,۱۸۸,۹۰۰ 0
سایز 40×32 میلی متر عدد 1 2 ۵,۶۲۹,۲۰۰ ۵,۶۲۹,۲۰۰ 0
سایز 50×32 میلی متر عدد 1 2 ۶,۰۶۰,۷۰۰ ۶,۰۶۰,۷۰۰ 0
سایز 50×40 میلی متر عدد 1 2 ۶,۷۱۱,۶۰۰ ۶,۷۱۱,۶۰۰ 0
سایز 63×40 میلی متر عدد 1 1 ۱۳,۰۶۳,۶۰۰ ۱۳,۰۶۳,۶۰۰ 0
سایز 63×50 میلی متر عدد 1 1 ۱۳,۸۵۲,۵۰۰ ۱۳,۸۵۲,۵۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی بوشن تبدیل پرسی

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده