تبدیل غیرهم مرکز یکسر کوپله تبدیل غیرهم مرکز یکسر کوپله
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 90-63 میلیمتر طوسی عدد 1 90 ۱۹,۹۹۰ ۱۹,۹۹۰ 0
سایز 110-63 میلیمتر طوسی عدد 1 120 ۲۶,۲۲۰ ۲۶,۲۲۰ 0
سایز 110-90 میلیمتر طوسی عدد 1 108 ۳۱,۱۵۰ ۳۱,۱۵۰ 0
سایز 125-90 میلیمتر طوسی عدد 1 84 ۳۳,۶۱۰ ۳۳,۶۱۰ 0
سایز 125-110 میلیمتر طوسی عدد 1 75 ۳۸,۵۹۰ ۳۸,۵۹۰ 0
سایز 160-110 میلیمتر طوسی عدد 1 36 ۶۰,۹۹۰ ۶۰,۹۹۰ 0
سایز 160-125 میلیمتر طوسی عدد 1 36 ۶۲,۲۷۰ ۶۲,۲۷۰ 0
سایز 200-160 میلیمتر طوسی عدد 1 18 ۱۲۱,۵۹۰ ۱۲۱,۵۹۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی تبدیل غیرهم مرکز یکسر کوپله

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده