سه راهی تبدیل 90 درجه دوسرکوپله سه راهی تبدیل 90 درجه دوسرکوپله
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 90-63 میلیمتر طوسی عدد 1 45 ۴۰,۳۴۰ ۳۶,۷۰۹ 0
سایز 110-63 میلیمتر طوسی عدد 1 36 ۵۹,۳۸۰ ۵۴,۰۳۶ 0
سایز 110-90 میلیمتر طوسی عدد 1 25 ۶۶,۴۹۰ ۶۰,۵۰۶ 0
سایز 125-90 میلیمتر طوسی عدد 1 17 ۸۳,۱۱۰ ۷۵,۶۳۰ 0
سایز 125-110 میلیمتر طوسی عدد 1 17 ۸۷,۷۷۰ ۷۹,۸۷۱ 0
سایز 160-110 میلیمتر طوسی عدد 1 12 ۱۱۲,۵۶۰ ۱۰۲,۴۳۰ 0
سایز 160-125 میلیمتر طوسی عدد 1 12 ۱۱۷,۱۸۰ ۱۰۶,۶۳۴ 0
سایز 200-160 میلیمتر طوسی عدد 1 4 ۲۶۵,۷۳۰ ۲۴۱,۸۱۴ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی سه راهی تبدیل 90 درجه دوسرکوپله

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده