زانو 45 درجه یکسرکوپله زانو 45 درجه یکسرکوپله
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 40 میلیمتر طوسی عدد 1 90 ۸,۸۶۰ ۸,۸۶۰ 0
سایز 50 میلیمتر طوسی عدد 1 60 ۱۱,۳۷۰ ۱۱,۳۷۰ 0
سایز 63 میلیمتر طوسی عدد 1 125 ۱۷,۳۹۰ ۱۷,۳۹۰ 0
سایز 90 میلیمتر طوسی عدد 1 48 ۲۰,۲۵۰ ۲۰,۲۵۰ 0
سایز 110 میلیمتر طوسی عدد 1 45 ۴۷,۱۶۰ ۴۷,۱۶۰ 0
سایز 125 میلیمتر طوسی عدد 1 36 ۶۲,۸۶۰ ۶۲,۸۶۰ 0
سایز 160 میلیمتر طوسی عدد 1 18 ۹۴,۴۰۰ ۹۴,۴۰۰ 0
سایز 200 میلیمتر طوسی عدد 1 8 ۱۸۳,۸۸۰ ۱۸۳,۸۸۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی زانو 45 درجه یکسرکوپله

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده