زانو 90 درجه یکسرکوپله زانو 90 درجه یکسرکوپله
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 40 میلیمتر طوسی عدد 1 60 ۱۰,۰۹۰ ۱۰,۰۹۰ 0
سایز 50 میلیمتر طوسی عدد 1 168 ۱۴,۳۰۰ ۱۴,۳۰۰ 0
سایز 63 میلیمتر طوسی عدد 1 100 ۱۹,۲۷۰ ۱۹,۲۷۰ 0
سایز 90 میلیمتر طوسی عدد 1 60 ۳۳,۹۶۰ ۳۳,۹۶۰ 0
سایز 110 میلیمتر طوسی عدد 1 36 ۵۵,۷۰۰ ۵۵,۷۰۰ 0
سایز 125 میلیمتر طوسی عدد 1 30 ۶۱,۷۰۰ ۶۱,۷۰۰ 0
سایز 160 میلیمتر طوسی عدد 1 14 ۱۱۹,۳۰۰ ۱۱۹,۳۰۰ 0
سایز 200 میلیمتر طوسی عدد 1 7 ۲۳۳,۶۴۰ ۲۳۳,۶۴۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی زانو 90 درجه یکسرکوپله

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده