زانو 90 درجه یکسرکوپله زانو 90 درجه یکسرکوپله
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 40 میلیمتر طوسی عدد 1 60 ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ 0
سایز 50 میلیمتر طوسی عدد 1 168 ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹۱,۰۰۰ 0
سایز 63 میلیمتر طوسی عدد 1 100 ۲۵۸,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ 0
سایز 90 میلیمتر طوسی عدد 1 60 ۴۶۶,۰۰۰ ۴۶۶,۰۰۰ 0
سایز 110 میلیمتر طوسی عدد 1 36 ۷۳۷,۰۰۰ ۷۳۷,۰۰۰ 0
سایز 125 میلیمتر طوسی عدد 1 30 ۸۳۲,۰۰۰ ۸۳۲,۰۰۰ 0
سایز 160 میلیمتر طوسی عدد 1 14 ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰ 0
سایز 200 میلیمتر طوسی عدد 1 7 ۳,۲۱۴,۰۰۰ ۳,۲۱۴,۰۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی زانو 90 درجه یکسرکوپله

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده