لوله پلیمرگلپایگان لوله پلیمرگلپایگان
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 32 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۱۸۵,۹۰۰ ۱۷۶,۶۰۵ 0
سایز 40 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۲۳۲,۱۰۰ ۲۲۰,۴۹۵ 0
سایز 50 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۳۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ 0
سایز 63 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۳۷۳,۷۰۰ ۳۵۵,۰۱۵ 0
سایز 75 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۴۵۱,۵۰۰ ۴۲۸,۹۲۵ 0
سایز 90 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۵۴۱,۸۰۰ ۵۱۴,۷۱۰ 0
سایز 110 ضخامت 3/2 طوسی شاخه 1 ۷۱۲,۲۰۰ ۶۷۶,۵۹۰ 0
سایز 125 ضخامت 3/2 طوسی شاخه 1 ۸۱۱,۷۰۰ ۷۷۱,۱۱۵ 0
سایز 160 ضخامت 3/2 طوسی شاخه 1 ۱,۰۳۹,۵۰۰ ۹۸۷,۵۲۵ 0
سایز 160 ضخامت 4 طوسی شاخه 1 ۱,۲۸۸,۹۰۰ ۱,۲۲۴,۴۵۵ 0
سایز 200 ضخامت 4 طوسی شاخه 1 ۱,۶۲۱,۱۰۰ ۱,۵۴۰,۰۴۵ 0
سایز 200 ضخامت 4/9 طوسی شاخه 1 ۱,۹۷۳,۰۰۰ ۱,۸۷۴,۳۵۰ 0
سایز 250 ضخامت 4/9 طوسی شاخه 1 ۲,۴۶۴,۳۰۰ ۲,۳۴۱,۰۸۵ 0
سایز 250 ضخامت 6/2 طوسی شاخه 1 ۳,۰۹۰,۳۰۰ ۲,۹۳۵,۷۸۵ 0
سایز 315 ضخامت 6/2 طوسی شاخه 1 ۳,۹۰۹,۵۰۰ ۳,۷۱۴,۰۲۵ 0
سایز 315 ضخامت 7/7 طوسی شاخه 1 ۴,۸۲۱,۶۰۰ ۴,۵۸۰,۵۲۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی لوله پلیمرگلپایگان

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده