لوله پلیمرگلپایگان لوله پلیمرگلپایگان
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 32 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۲۰۴,۵۰۰ ۲۰۴,۵۰۰ 0
سایز 40 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۲۵۵,۴۰۰ ۲۵۵,۴۰۰ 0
سایز 50 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ 0
سایز 63 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۴۱۱,۱۰۰ ۴۱۱,۱۰۰ 0
سایز 75 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۴۹۶,۷۰۰ ۴۹۶,۷۰۰ 0
سایز 90 ضخامت 3 طوسی شاخه 1 ۵۹۶,۰۰۰ ۵۹۶,۰۰۰ 0
سایز 110 ضخامت 3/2 طوسی شاخه 1 ۷۸۳,۵۰۰ ۷۸۳,۵۰۰ 0
سایز 125 ضخامت 3/2 طوسی شاخه 1 ۸۹۲,۹۰۰ ۸۹۲,۹۰۰ 0
سایز 160 ضخامت 3/2 طوسی شاخه 1 ۱,۱۴۳,۵۰۰ ۱,۱۴۳,۵۰۰ 0
سایز 160 ضخامت 4 طوسی شاخه 1 ۱,۴۱۷,۸۰۰ ۱,۴۱۷,۸۰۰ 0
سایز 200 ضخامت 4 طوسی شاخه 1 ۱,۷۸۳,۳۰۰ ۱,۷۸۳,۳۰۰ 0
سایز 200 ضخامت 4/9 طوسی شاخه 1 ۲,۱۷۰,۳۰۰ ۲,۱۷۰,۳۰۰ 0
سایز 250 ضخامت 4/9 طوسی شاخه 1 ۲,۷۱۰,۸۰۰ ۲,۷۱۰,۸۰۰ 0
سایز 250 ضخامت 6/2 طوسی شاخه 1 ۳,۳۹۹,۴۰۰ ۳,۳۹۹,۴۰۰ 0
سایز 315 ضخامت 6/2 طوسی شاخه 1 ۴,۳۰۰,۵۰۰ ۴,۳۰۰,۵۰۰ 0
سایز 315 ضخامت 7/7 طوسی شاخه 1 ۵,۳۰۳,۸۰۰ ۵,۳۰۳,۸۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی لوله پلیمرگلپایگان

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده