زانو90ᵒ آذین زانو90ᵒ آذین
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 20 میلی متر سفید عدد 1 230 ۳۵,۵۰۰ ۳۵,۵۰۰ 0
سایز 25 میلی متر سفید عدد 1 150 ۵۳,۲۰۰ ۵۳,۲۰۰ 0
سایز 32 میلی متر سفید عدد 1 75 ۸۲,۳۰۰ ۸۲,۳۰۰ 0
سایز 40 میلی متر سفید عدد 1 45 ۱۵۳,۴۰۰ ۱۵۳,۴۰۰ 0
سایز 50 میلی متر سفید عدد 1 24 ۲۶۹,۶۰۰ ۲۶۹,۶۰۰ 0
سایز 63 میلی متر سفید عدد 1 16 ۴۴۴,۸۰۰ ۴۴۴,۸۰۰ 0
سایز 75 میلی متر سفید عدد 1 8 ۶۹۹,۲۰۰ ۶۹۹,۲۰۰ 0
سایز 90 میلی متر سفید عدد 1 3 ۱,۲۷۸,۲۰۰ ۱,۲۷۸,۲۰۰ 0
سایز 110 میلی متر سفید عدد 1 2 ۲,۰۹۶,۳۰۰ ۲,۰۹۶,۳۰۰ 0
سایز 125 میلی متر سفید عدد 1 2 ۳,۲۴۵,۳۰۰ ۳,۲۴۵,۳۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی زانو90ᵒ آذین

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده