بوشن تبدیل آذین بوشن تبدیل آذین
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 25×20 میلی متر سفید عدد 1 400 ۱,۴۵۰ ۱,۴۵۰ 0
سایز 32×20 میلی متر سفید عدد 1 300 ۱,۸۴۰ ۱,۸۴۰ 0
سایز 32×25 میلی متر سفید عدد 1 250 ۲,۰۴۰ ۲,۰۴۰ 0
سایز 40×20 میلی متر سفید عدد 1 180 ۳,۱۱۰ ۳,۱۱۰ 0
سایز 40×25 میلی متر سفید عدد 1 160 ۳,۳۴۰ ۳,۳۴۰ 0
سایز 40×32 میلی متر سفید عدد 1 110 ۴,۱۲۰ ۴,۱۲۰ 0
سایز 50×20 میلی متر سفید عدد 1 140 ۴,۷۵۰ ۴,۷۵۰ 0
سایز 50×25 میلی متر سفید عدد 1 160 ۴,۷۳۰ ۴,۷۳۰ 0
سایز 50×32 میلی متر سفید عدد 1 90 ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ 0
سایز 50×40 میلی متر سفید عدد 1 70 ۵,۸۷۰ ۵,۸۷۰ 0
سایز 63×25 میلی متر سفید عدد 1 80 ۷,۴۵۰ ۷,۴۵۰ 0
سایز 63×32 میلی متر سفید عدد 1 80 ۷,۸۰۰ ۷,۸۰۰ 0
سایز 63×40 میلی متر سفید عدد 1 45 ۹,۷۱۰ ۹,۷۱۰ 0
سایز 63×50 میلی متر سفید عدد 1 45 ۱۱,۱۶۰ ۱۱,۱۶۰ 0
سایز 75×40 میلی متر سفید عدد 1 30 ۱۶,۱۳۰ ۱۶,۱۳۰ 0
سایز 75×50 میلی متر سفید عدد 1 30 ۱۷,۶۳۰ ۱۷,۶۳۰ 0
سایز 75×63 میلی متر سفید عدد 1 28 ۲۰,۳۳۰ ۲۰,۳۳۰ 0
سایز 90×50 میلی متر سفید عدد 1 20 ۲۴,۹۴۰ ۲۴,۹۴۰ 0
سایز 90×63 میلی متر سفید عدد 1 20 ۲۷,۹۲۰ ۲۷,۹۲۰ 0
سایز 90×75 میلی متر سفید عدد 1 18 ۳۳,۵۱۰ ۳۳,۵۱۰ 0
سایز 110×63 میلی متر سفید عدد 1 14 ۳۷,۷۴۰ ۳۷,۷۴۰ 0
سایز 110×75 میلی متر سفید عدد 1 14 ۴۰,۰۲۰ ۴۰,۰۲۰ 0
سایز 110×90 میلی متر سفید عدد 1 10 ۴۹,۲۷۰ ۴۹,۲۷۰ 0
سایز 110×125 میلی متر سفید عدد 1 3 ۱۰۳,۷۱۰ ۱۰۳,۷۱۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی بوشن تبدیل آذین

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده