کوپلینگ ترمزدار کوپلینگ ترمزدار
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 63 میلی متر عدد 1 150 ۸,۴۰۰ ۸,۴۰۰ 0
سایز 90 میلی متر عدد 1 120 ۱۴,۰۵۰ ۱۴,۰۵۰ 0
سایز 110 میلی متر عدد 1 70 ۲۱,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ 0
سایز 125 میلی متر عدد 1 45 ۲۶,۸۰۰ ۲۶,۸۰۰ 0
سایز 160 میلی متر عدد 1 30 ۵۰,۴۰۰ ۵۰,۴۰۰ 0
سایز 63 میلی متر عدد 1 150 ۸,۴۰۰ ۸,۴۰۰ 0
سایز 90 میلی متر عدد 1 120 ۱۴,۰۵۰ ۱۴,۰۵۰ 0
سایز 110 میلی متر عدد 1 70 ۲۱,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ 0
سایز 125 میلی متر عدد 1 45 ۲۶,۸۰۰ ۲۶,۸۰۰ 0
سایز 160 میلی متر عدد 1 30 ۵۰,۴۰۰ ۵۰,۴۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی کوپلینگ ترمزدار

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده