تبدیل کج پارس تبدیل کج پارس
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 90-63 میلی متر عدد 1 150 ۱۳,۸۵۰ ۱۳,۸۵۰ 0
سایز 110-63 میلی متر عدد 1 100 ۱۸,۶۰۰ ۱۸,۶۰۰ 0
سایز 110-90 میلی متر عدد 1 100 ۱۹,۸۵۰ ۱۹,۸۵۰ 0
سایز 125-90 میلی متر عدد 1 70 ۲۶,۶۰۰ ۲۶,۶۰۰ 0
سایز 125-110 میلی متر عدد 1 60 ۲۴,۶۵۰ ۲۴,۶۵۰ 0
سایز 160-110 میلی متر عدد 1 50 ۴۲,۸۰۰ ۴۲,۸۰۰ 0
سایز 160-125 میلی متر عدد 1 50 ۴۳,۲۰۰ ۴۳,۲۰۰ 0
سایز 63-40 میلی متر عدد 1 250 ۷,۳۵۰ ۷,۳۵۰ 0
سایز 63-50 میلی متر عدد 1 250 ۷,۸۵۰ ۷,۸۵۰ 0
سایز 75-63 میلی متر عدد 1 200 ۱۰,۵۷۰ ۱۰,۵۷۰ 0
سایز 90-75 میلی متر عدد 1 120 ۱۳,۳۵۰ ۱۳,۳۵۰ 0
سایز 90-63 میلی متر عدد 1 150 ۱۳,۸۵۰ ۱۳,۸۵۰ 0
سایز 110-63 میلی متر عدد 1 100 ۱۸,۶۰۰ ۱۸,۶۰۰ 0
سایز 110-90 میلی متر عدد 1 100 ۱۹,۸۵۰ ۱۹,۸۵۰ 0
سایز 125-90 میلی متر عدد 1 70 ۲۶,۶۰۰ ۲۶,۶۰۰ 0
سایز 125-110 میلی متر عدد 1 60 ۲۴,۶۵۰ ۲۴,۶۵۰ 0
سایز 160-110 میلی متر عدد 1 50 ۴۲,۸۰۰ ۴۲,۸۰۰ 0
سایز 160-125 میلی متر عدد 1 50 ۴۳,۲۰۰ ۴۳,۲۰۰ 0
سایز 63-40 میلی متر عدد 1 250 ۷,۳۵۰ ۷,۳۵۰ 0
سایز 63-50 میلی متر عدد 1 250 ۷,۸۵۰ ۷,۸۵۰ 0
سایز 75-63 میلی متر عدد 1 200 ۱۰,۵۷۰ ۱۰,۵۷۰ 0
سایز 90-75 میلی متر عدد 1 120 ۱۳,۳۵۰ ۱۳,۳۵۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی تبدیل کج پارس

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده