درپوش پارس درپوش پارس
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 63 میلی متر عدد 1 200 ۵,۳۸۰ ۵,۳۸۰ 0
سایز 75 میلی متر عدد 1 100 ۷,۸۴۰ ۷,۸۴۰ 0
سایز 90 میلی متر عدد 1 150 ۱۰,۷۵۰ ۱۰,۷۵۰ 0
سایز 110 میلی متر عدد 1 100 ۱۴,۹۰۰ ۱۴,۹۰۰ 0
سایز 125 میلی متر عدد 1 80 ۱۷,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ 0
سایز 160 میلی متر عدد 1 70 ۳۴,۹۰۰ ۳۴,۹۰۰ 0
سایز 200 میلی متر عدد 1 45 ۵۱,۵۰۰ ۵۱,۵۰۰ 0
سایز 63 میلی متر عدد 1 200 ۵,۳۸۰ ۵,۳۸۰ 0
سایز 75 میلی متر عدد 1 100 ۷,۸۴۰ ۷,۸۴۰ 0
سایز 90 میلی متر عدد 1 150 ۱۰,۷۵۰ ۱۰,۷۵۰ 0
سایز 110 میلی متر عدد 1 100 ۱۴,۹۰۰ ۱۴,۹۰۰ 0
سایز 125 میلی متر عدد 1 80 ۱۷,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ 0
سایز 160 میلی متر عدد 1 70 ۳۴,۹۰۰ ۳۴,۹۰۰ 0
سایز 200 میلی متر عدد 1 45 ۵۱,۵۰۰ ۵۱,۵۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی درپوش پارس

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده