سیفون پایدار سیفون پایدار
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 63 میلی متر عدد 1 120 ۱۷,۸۵۰ ۱۷,۸۵۰ 0
سایز 90 میلی متر عدد 1 50 ۳۵,۴۰۰ ۳۵,۴۰۰ 0
سایز 110 میلی متر عدد 1 32 ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ 0
سایز 125*110 میلی متر عدد 1 30 ۶۳,۵۰۰ ۶۳,۵۰۰ 0
سایز 125*125 میلی متر عدد 1 20 ۷۰,۴۰۰ ۷۰,۴۰۰ 0
سایز 63 میلی متر عدد 1 120 ۱۷,۸۵۰ ۱۷,۸۵۰ 0
سایز 90 میلی متر عدد 1 50 ۳۵,۴۰۰ ۳۵,۴۰۰ 0
سایز 110 میلی متر عدد 1 32 ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰ 0
سایز 125*110 میلی متر عدد 1 30 ۶۳,۵۰۰ ۶۳,۵۰۰ 0
سایز 125*125 میلی متر عدد 1 20 ۷۰,۴۰۰ ۷۰,۴۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی سیفون پایدار

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده