بوشن توپیچ پرسی بوشن توپیچ پرسی
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 16×1/2ʺ میلی متر عدد 1 30 ۶۵۷,۷۰۰ ۶۵۷,۷۰۰ 0
سایز 20×1/2ʺ میلی متر عدد 1 26 ۷۱۵,۸۰۰ ۷۱۵,۸۰۰ 0
سایز 20×3/4ʺ میلی متر عدد 1 16 ۹۳۵,۸۰۰ ۹۳۵,۸۰۰ 0
سایز 25×3/4ʺ میلی متر عدد 1 10 ۱,۱۴۷,۸۰۰ ۱,۱۴۷,۸۰۰ 0
سایز 32×1ʺ میلی متر عدد 1 8 ۱,۷۹۷,۵۰۰ ۱,۷۹۷,۵۰۰ 0
سایز 25×1/2ʺ میلی متر عدد 1 15 ۹۵۷,۲۰۰ ۹۵۷,۲۰۰ 0
سایز 25×1ʺ میلی متر عدد 1 8 ۱,۵۹۳,۱۰۰ ۱,۵۹۳,۱۰۰ 0
سایز 32×1ʺ 1/4″ میلی متر عدد 1 6 ۲۳۸,۷۵۰ ۲۳۸,۷۵۰ 0
سایز 40×1 1/4″ میلی متر عدد 1 2 ۷,۳۰۸,۰۰۰ ۷,۳۰۸,۰۰۰ 0
سایز 50×1 1/2″ میلی متر عدد 1 2 ۹,۱۲۹,۵۰۰ ۹,۱۲۹,۵۰۰ 0
سایز 63×2″ میلی متر عدد 1 1 ۱۵,۴۹۶,۱۰۰ ۱۵,۴۹۶,۱۰۰ 0
سایز 32×1ʺ 1/4″ میلی متر عدد 1 6 ۳,۳۱۱,۸۰۰ ۳,۳۱۱,۸۰۰ 0
سایز 40×1ʺ 1/2″ میلی متر عدد 1 2 ۷,۳۶۴,۶۰۰ ۷,۳۶۴,۶۰۰ 0
سایز 50×1ʺ 1/2″ میلی متر عدد 1 2 ۹,۱۱۷,۹۰۰ ۹,۱۱۷,۹۰۰ 0
سایز 32×1 1/4″ میلی متر عدد 1 6 ۲,۹۶۱,۹۰۰ ۲,۹۶۱,۹۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی بوشن توپیچ پرسی

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده