سه راهی تبدیل پرسی سه راهی تبدیل پرسی
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 16×20×16 میلی متر عدد 1 12 ۱,۲۹۶,۳۰۰ ۱,۲۹۶,۳۰۰ 0
سایز 20×16×16 میلی متر عدد 1 12 ۱,۰۴۰,۶۰۰ ۱,۰۴۰,۶۰۰ 0
سایز 20×16×20 میلی متر عدد 1 10 ۱,۱۳۳,۸۰۰ ۱,۱۳۳,۸۰۰ 0
سایز 20×20×16 میلی متر عدد 1 10 ۱,۳۷۴,۳۰۰ ۱,۳۷۴,۳۰۰ 0
سایز 25×16×16 میلی متر عدد 1 8 ۱,۵۵۴,۲۰۰ ۱,۵۵۴,۲۰۰ 0
سایز 25×16×20 میلی متر عدد 1 6 ۱,۵۴۳,۹۰۰ ۱,۵۴۳,۹۰۰ 0
سایز 25×16×25 میلی متر عدد 1 6 ۱,۶۲۵,۶۰۰ ۱,۶۲۵,۶۰۰ 0
سایز 25×20×20 میلی متر عدد 1 6 ۱,۷۶۶,۶۰۰ ۱,۷۶۶,۶۰۰ 0
سایز 25×20×25 میلی متر عدد 1 4 ۱,۹۶۰,۹۰۰ ۱,۹۶۰,۹۰۰ 0
سایز 32×16×25 میلی متر عدد 1 6 ۲,۰۵۶,۴۰۰ ۲,۰۵۶,۴۰۰ 0
سایز 32×16×32 میلی متر عدد 1 4 ۲,۳۲۵,۴۰۰ ۲,۳۲۵,۴۰۰ 0
سایز 32×20×32 میلی متر عدد 1 4 ۲,۳۷۵,۲۰۰ ۲,۳۷۵,۲۰۰ 0
سایز 32×25×25 میلی متر عدد 1 4 ۲,۳۶۵,۵۰۰ ۲,۳۶۵,۵۰۰ 0
سایز 32×25×32 میلی متر عدد 1 4 ۲,۶۵۶,۲۰۰ ۲,۶۵۶,۲۰۰ 0
سایز 40×20×40 میلی متر عدد 1 1 ۹,۸۲۵,۱۰۰ ۹,۸۲۵,۱۰۰ 0
سایز 40×25×40 میلی متر عدد 1 1 ۱۰,۱۰۶,۲۰۰ ۱۰,۱۰۶,۲۰۰ 0
سایز 40×32×32 میلی متر عدد 1 1 ۹,۶۹۴,۳۰۰ ۹,۶۹۴,۳۰۰ 0
سایز 40×32×40 میلی متر عدد 1 1 ۱۱,۳۳۸,۸۰۰ ۱۱,۳۳۸,۸۰۰ 0
سایز 50×25×50 میلی متر عدد 1 1 ۱۲,۳۴۸,۹۰۰ ۱۲,۳۴۸,۹۰۰ 0
سایز 50×32×50 میلی متر عدد 1 1 ۱۲,۸۳۲,۳۰۰ ۱۲,۸۳۲,۳۰۰ 0
سایز 50×40×50 میلی متر عدد 1 1 ۱۳,۹۵۹,۹۰۰ ۱۳,۹۵۹,۹۰۰ 0
سایز 63×25×63 میلی متر عدد 1 1 ۲۱,۹۷۲,۷۰۰ ۲۱,۹۷۲,۷۰۰ 0
سایز 63×32×63 میلی متر عدد 1 1 ۲۲,۹۲۴,۵۰۰ ۲۲,۹۲۴,۵۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی سه راهی تبدیل پرسی

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده