بوشن تبدیل آذین بوشن تبدیل آذین
ویژگی تعداد واحد تعداد در واحد 1 تعداد در واحد 2 قیمت واحد (تومان) قیمت کل
سایز 25×20 میلی متر سفید عدد 1 400 ۲۱,۲۰۰ ۲۱,۲۰۰ 0
سایز 32×20 میلی متر سفید عدد 1 300 ۲۷,۴۰۰ ۲۷,۴۰۰ 0
سایز 32×25 میلی متر سفید عدد 1 250 ۳۰,۲۰۰ ۳۰,۲۰۰ 0
سایز 40×20 میلی متر سفید عدد 1 180 ۴۵,۶۰۰ ۴۵,۶۰۰ 0
سایز 40×25 میلی متر سفید عدد 1 160 ۴۸,۲۰۰ ۴۸,۲۰۰ 0
سایز 40×32 میلی متر سفید عدد 1 110 ۶۰,۶۰۰ ۶۰,۶۰۰ 0
سایز 50×20 میلی متر سفید عدد 1 140 ۷۱,۵۰۰ ۷۱,۵۰۰ 0
سایز 50×25 میلی متر سفید عدد 1 160 ۷۳,۱۰۰ ۷۳,۱۰۰ 0
سایز 50×32 میلی متر سفید عدد 1 90 ۷۵,۴۰۰ ۷۵,۴۰۰ 0
سایز 50×40 میلی متر سفید عدد 1 70 ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰ 0
سایز 63×25 میلی متر سفید عدد 1 80 ۱۱۲,۵۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ 0
سایز 63×32 میلی متر سفید عدد 1 80 ۱۱۷,۴۰۰ ۱۱۷,۴۰۰ 0
سایز 63×40 میلی متر سفید عدد 1 45 ۱۴۶,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰ 0
سایز 63×50 میلی متر سفید عدد 1 45 ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ 0
سایز 75×40 میلی متر سفید عدد 1 30 ۲۲۸,۶۰۰ ۲۲۸,۶۰۰ 0
سایز 75×50 میلی متر سفید عدد 1 30 ۲۵۳,۳۰۰ ۲۵۳,۳۰۰ 0
سایز 75×63 میلی متر سفید عدد 1 28 ۲۹۹,۲۰۰ ۲۹۹,۲۰۰ 0
سایز 90×50 میلی متر سفید عدد 1 20 ۳۵۹,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰ 0
سایز 90×63 میلی متر سفید عدد 1 20 ۳۹۷,۷۰۰ ۳۹۷,۷۰۰ 0
سایز 90×75 میلی متر سفید عدد 1 18 ۴۸۶,۱۰۰ ۴۸۶,۱۰۰ 0
سایز 110×63 میلی متر سفید عدد 1 14 ۵۴۶,۸۰۰ ۵۴۶,۸۰۰ 0
سایز 110×75 میلی متر سفید عدد 1 14 ۵۸۴,۸۰۰ ۵۸۴,۸۰۰ 0
سایز 110×90 میلی متر سفید عدد 1 10 ۷۲۵,۲۰۰ ۷۲۵,۲۰۰ 0
سایز 110×125 میلی متر سفید عدد 1 3 ۱,۵۰۳,۵۰۰ ۱,۵۰۳,۵۰۰ 0

آماده ارسال

مبلغ کل سفارش: ۰ تومان
افزودن به سفارش ها

نقد و بررسی اجمالی بوشن تبدیل آذین

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده